Anmäl gårdshämtning av lantbruksplast

Gå till formulär

Välkommen till Kretslopp & Recycling i Sverige AB

Kretslopp & Recycling i Sverige AB (KRS) bildades våren 2015. KRS samlar in lantbrukarens använda plast på uppdrag av Svensk Ensilageplast Retur AB. KRS har lång erfarenhet av kundanpassad hantering av materialinsamling på återvinningsmarknaden.

Under 2019 kommer KRS även att färdigställa en återvinningsanläggning som kommer att förädla den insamlade plasten till återvunnet plastgranulat.

KRS hanterar hela kedjan från insamling till avsättning och återvinning av använd plast.