Abonnemang på gårdshämtning av returplast kan beställas mot ett självkostnadstillägg.

1 hämtning per år kostar 2 500 kr plus moms.

2 hämtningar per år kostar  4 750 kr plus moms.

3 hämtningar per år kostar 6 900 kr plus moms.

4 gånger per år kostar 9 000 kr plus moms.

Vi ser gärna att du beställer hämtning i kvartal 1 eller 4 för att minska miljöbelastningen. Kryssa i rutan nedan om du vill bidra med detta.

Använd följande formulär för att beställa abonnemang på gårdshämtning av din lantbruksplast:

Namn (*)

Företag (*)

Adress (*)

Postnummer (*)

Ort (*)

Län (*)

Epost

Organisationsnummer (*)

Momsredovisningsnummer (*)

Telefon nummer (*)

Vill du ha gårdshämtning i kvartal 1 eller 4?
Ja, jag vill ha plasten hämtad i kvartal 1 eller 4

Välj antal gårdshämtningar per år
En gång per årTvå gånger per årTre gånger per årFyra gånger per år

Antal m3 Ensilagesträckfilm vid varje hämtning

Antal m3 storsäck vid varje hämtning

Antal m3 Folie vid varje hämtning

Antal m3 Nät & snören vid varje hämtning

Antal m3 Fiberduk vid varje hämtning

Antal m3 Hylsor vid varje hämtning

Antal m3 Dunkar vid varje hämtning

Annan information

Villkor för gårdshämtningar:
• Plasten ska vara sorterad i enlighet med vad som står på SvepReturs hemsida svepretur.se/sa-har-gor-du/. Sortren och skakren samt sorterad på vit och färgad plast.
• 24 meters lastbil med släp ska kunna kunna ta sig till plasten utan att behöva koppla loss släpet. Om så måste göras tillkommer en rangeringsavgift på 950 kr/tim + moms utöver det fasta priset.
Kryssa i rutan för att godkänna villkoren

Länk till Svepreturs instruktioner: svepretur.se/tjanster/sa-har-gor-du/