Abonnemang insamling lantbruksplast

Abonnemang på gårdshämtning av returplast kan beställas mot ett självkostnadstillägg. 
 (ej tillgängligt Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gotland)

Priser

1 hämtning per år kostar 2 500 kr plus moms.

2 hämtningar per år kostar  4 750 kr plus moms.

3 hämtningar per år kostar 6 900 kr plus moms.

4 gånger per år kostar 9 000 kr plus moms.


Vi ser gärna att du beställer hämtning i kvartal 1 eller 4 för att minska miljöbelastningen. Kryssa i rutan nedan om du vill bidra med detta.

Använd följande formulär för att beställa abonnemang på gårdshämtning av din lantbruksplast:

 

Länk till Svepreturs instruktioner: svepretur.se/tjanster/sa-har-gor-du/

 

Beställ abonnemang på insamling

(kvartal 2 reserverad för ordinarie insamling.)
* Obligatoriska fält
• Plasten ska vara sorterad i enlighet med vad som står på SvepReturs hemsida svepretur.se/sa-har-gor-du/. Sortren och skakren samt sorterad på vit och färgad plast.
• 24 meters lastbil med släp ska kunna kunna ta sig till plasten utan att behöva koppla loss släpet. Om så måste göras tillkommer en rangeringsavgift på 950 kr/tim + moms utöver det fasta priset.