Gårdshämtning av returplast kan beställas mot ett självkostnadstillägg på 2.800 kr plus moms.

Använd följande formulär för att beställa gårdshämtning av din lantbruksplast:

Namn (*)

Företag (*)

Adress (*)

Postnummer (*)

Ort (*)

Län (*)

Epost

Organisationsnummer (*)

Momsredovisningsnummer (*)

Telefon nummer (*)

Antal m3 Ensilagesträckfilm

Antal m3 storsäck

Antal m3 Folie

Antal m3 Nät & snören

Antal m3 Fiberduk

Antal m3 Hylsor

Antal m3 Dunkar

Annan information

Villkor för gårdshämtningar:
• Plasten ska vara sorterad i enlighet med vad som står på SvepReturs hemsida svepretur.se/sa-har-gor-du/. Sortren och skakren.
• 24 meters lastbil med släp ska kunna kunna ta sig till plasten utan att behöva koppla loss släpet. Om så måste göras tillkommer en rangeringsavgift på 950 kr/tim + moms utöver det fasta priset.
• Priset för gårdshämtning gäller för en plats.
• Kostnad. 2 800 kr plus moms.
Kryssa i rutan för att godkänna villkoren

Länk till Svepreturs instruktioner: svepretur.se/tjanster/sa-har-gor-du/