Gårdshämtning av returplast i samband med den lokala insamlingen kan beställas mot ett självkostnadstillägg på 2.450 kr söder om en linje Gävle – Dalarna och 3.250 kr norr därom.

Gårdshämtning över 10 ton är avgiftsfri.

Använd följande formulär för att beställa gårdshämtning av din lantbruksplast:

Namn (*)

Företag (*)

Adress (*)

Postnummer (*)

Ort (*)

Län (*)

Din epost (*)

Organisationsnummer (*)

Momsredovisningsnummer (*)

Tel (*)

Antal m3 ensilagesträckfilm

Antal m3 storsäck

Antal m3 folie

Antal m3 nät & snören

Antal m3 fiberduk

Antal m3 hylsor samt dunkar

Villkor för gårdshämtningar:
• Plasten ska vara sorterad i enlighet med vad som står på SvepReturs hemsida svepretur.se/sa-har-gor-du/. Sortren och skakren.
• 24 meters lastbil med släp ska kunna kunna ta sig till plasten utan att behöva koppla loss släpet. Om så måste göras tillkommer en rangeringsavgift på 950 kr/tim + moms utöver det fasta priset.
• Plasten ska finnas tillgänglig från och med insamlingsdatum för närmaste insamlingsplats och 4 veckor framåt.
• Priset för gårdshämtning gäller för en plats.
• Kostnad. Upp till en linje Gävle- Dalarna 2450 kr och 3250 kr norr därom. Gårdshämtning över 10 ton är avgiftsfri
Kryssa i rutan för att godkänna villkoren

Länk till Svepreturs instruktioner: svepretur.se/tjanster/sa-har-gor-du/