• Hanterad lantbruksplast, färdig att återvinnas.

  • Hanterad lantbruksplast, färdig att återvinnas.

  • Insamling av lantbruksplast

  • KRSAB hantering av ensilageplast

    Lastning av lantbruksplast.

Kretslopp & Recycling i Sverige AB (KRS) samlar in lantbrukarens använda plast på uppdrag av Svensk Ensilageplast Retur AB. KRS har lång erfarenhet av kundanpassad hantering av materialinsamling på återvinningsmarknaden. KRS hanterar hela kedjan från insamling till avsättning och återvinning av använd plast.

Anmäl gårdshämtning genom att trycka här

Anmäl abonnemang på gårdshämtning genom att trycka här

Återvinning av insamlad ensilageplast i Korsberga