Insamling lantbruksplast

Gårdshämtning av returplast kan beställas mot ett självkostnadstillägg på 2.800 kr plus moms. 

Under kvartal två är vi begränsade med att utföra gårdshämtning då merparten av våra insamlingar pågår under den perioden.
Använd följande formulär för att beställa gårdshämtning av din lantbruksplast:

Länk till Svepreturs instruktioner: svepretur.se/tjanster/sa-har-gor-du/

Beställ insamling

* Obligatoriska fält
Villkor för gårdshämtningar:
• Plasten ska vara sorterad i enlighet med vad som står på SvepReturs hemsida svepretur.se/sa-har-gor-du/. Sortren och skakren.
• 24 meters lastbil med släp ska kunna kunna ta sig till plasten utan att behöva koppla loss släpet. Om så måste göras tillkommer en rangeringsavgift på 1275 kr/tim + moms utöver det fasta priset.
• Priset för gårdshämtning gäller för en plats. • Kostnad. 2 800 kr plus moms.