I alla miljöer och klimat

Kretslopp & Recycling i Sverige AB (KRS) samlar in lantbrukarens använda plast på uppdrag av Svensk Ensilageplast Retur AB. KRS har lång erfarenhet av kundanpassad hantering av materialinsamling på återvinningsmarknaden. KRS hanterar hela kedjan från insamling till avsättning och återvinning av använd plast.

Antal uppsamlingsplatser

0 st

Län vi hämtar i

0 st

Andel återvunnet material

0 %

Vi hanterar er ensilageplast!

Efter upphandlingen våren 2015 har, genom avtal med Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur), Kretslopp & Recycling i Sverige AB fått i uppdrag att samla in och avsätta lantbrukens använda plast.

Kretslopp och Recycling i Sverige AB (KRSAB) bildades våren 2015 och är en ny aktör på återvinningsmarknaden, med lång erfarenhet av kundanpassad hantering av avfall. Tillsammans har vi närmare 80 år av erfarenhet från transporter, miljöservice och återvinning av avfall. Vi hanterar hela kedjan från insamling till avsättning av avfall som på ett ansvarsfullt sätt återanvänds/återvinns.

 

Utifrån dessa erfarenheter har bolaget vunnit en av de större, rikstäckande , insamlingarna av sorterat avfall i Sverige. From och med januari 2016 hämtar och återvinner Kretslopp och Recycling plasten från Sveriges lantbrukare. Närmare 19000 ton ska samlas in från Norrbotten till Skåne.

Vi kan hantera stora flöden. Oavsett om de finns över hela landet eller hos en enskild kund. Kunskap om logistiklösningar och lönsammaste avsättning finns inom Kretslopp och Recycling. Inget uppdrag är för stort för oss!

 

Välkommen med Din förfrågan. Vi hjälper dig!